Veel gestelde vragen

Hoe werkt de kantonrechtersformule?

Bij het bepalen van de hoogte van de ontbindingsvergoeding stelde de kantonrechter voor 1 juli 2015 deze vergoeding meestal vast aan de hand van de kantonrechtersformule. Ook in vaststellingsovereenkomsten… [...]