Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik een tijdelijk contract heb?

Wanneer u akkoord wilt gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden terwijl u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) heeft dan kan het zijn dat u pas aanspraak kan maken op een WW-uitkering vanaf het moment dat uw arbeidsovereenkomst (het tijdelijke contract) zou eindigen. Dat is het geval als er geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst staat. Hieronder ter verduidelijking twee voorbeelden:

Jan heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden die eindigt op 1 september 2016. In die arbeidsovereenkomst staat geen tussentijds opzegbeding. Wanneer Jan akkoord gaat met een einde van zijn arbeidsovereenkomst per 1 juni 2016 dan kan hij pas vanaf 1 september aanspraak maken op een WW-uitkering.

Jan heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden die eindigt op 1 september 2016. In die arbeidsovereenkomst staat wel een tussentijds opzegbeding. Jan kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wanneer Jan in april 2016 akkoord gaat met een einde van zijn arbeidsovereenkomst per 1 juni 2016 kan hij (mits de vaststellingsovereenkomst goed is opgesteld en hij WW-rechten heeft opgebouwd) vanaf 1 juni 2016 aanspraak maken op een WW-uitkering.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) en wilt u akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden? Kijk dan goed na of er in uw arbeidsovereenkomst (tijdelijke contract) een tussentijdsopzegbeding is opgenomen.