Heb ik recht op de transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Er bestaat geen wettelijk recht op de transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Wel is het zo dat er in bijna alle gevallen een ontslagvergoeding wordt betaald. De hoogte van die ontslagvergoeding is afhankelijk van meerdere omstandigheden. Hieronder leggen wij uit welke omstandigheden van invloed kunnen zijn op de hoogte van de ontslagvergoeding.

Als u wordt ontslagen met een ontslagvergunning van het UWV of als de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbindt heeft u meestal recht op de transitievergoeding. In een aantal uitzonderingsgevallen heeft u geen recht op de transitievergoeding. Meer daarover leest u hier.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt er vaak aangesloten bij de transitievergoeding maar niet altijd. In sommige gevallen is een ontslagvergoeding die net zo hoog is als de transitievergoeding namelijk niet redelijk.

 

Hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding

Een ontslagvergoeding die net zo hoog is als de transitievergoeding kan bijvoorbeeld onredelijk zijn als uw werkgever helemaal geen goede reden heeft voor uw ontslag. Stel bijvoorbeeld dat uw werkgever vindt dat u disfunctioneert terwijl daar volgens u helemaal geen sprake van is en uw werkgever dit ook niet kan aantonen. In dat geval zal de werkgever u niet kunnen ontslaan zonder uw toestemming. Hij zal dan, indien u niet akkoord gaat met uw ontslag, een verzoek moeten indienen bij de kantonrechter. Wanneer hij vervolgens niet kan aantonen dat u disfunctioneert dan zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. In dit soort gevallen is een werkgever vaak wel bereid om een hogere ontslagvergoeding te betalen. Hij wil immers van u af maar dat kan alleen maar als u daarmee instemt. Uiteraard moet uw werkgever dan wel ook een hogere ontslagvergoeding kunnen betalen. Soms is er gewoonweg geen financiële ruimte voor. Ook komt het voor dat een werknemer zelf ook heel graag afscheid wil nemen van een werkgever en in die gevallen zal de werkgever ook minder snel bereid zijn om een hogere ontslagvergoeding te betalen. De werknemer wil dan immers zelf ook weg.

Ook in gevallen waarin een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor bijvoorbeeld de arbeidsrelatie ernstig verstoord is geraakt zal er een hogere ontslagvergoeding bedongen kunnen worden. Maar ook in die gevallen is dat natuurlijk mede afhankelijk van de vraag of de werkgever ook een hogere vergoeding kan betalen.

Hoe hoog is dan zo’n hogere ontslagvergoeding? Ook dat is weer afhankelijk van meerdere factoren maar uiteindelijk komt het neer op de vraag hoeveel de werkgever wil en kan betalen en voor welk bedrag de werknemer bereid is om akkoord te gaan met het ontslag. Vaak wordt er, wanneer er een hogere vergoeding wordt betaald dan de transitievergoeding, aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule. Meer informatie daarover vindt u hier.

 

Lagere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding

Er zijn ook situaties waarin er geen ontslagvergoeding of een lagere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding wordt betaald bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat gebeurt vaak als de werknemer in eerste instantie op staande voet is ontslagen en partijen vervolgens afspreken dat het ontslag op staande voet wordt ingetrokken en dat zij met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. De werknemer kan dan in ieder geval aanspraak maken op een WW-uitkering. Omdat in die gevallen de werknemer meestal verwijtbaar heeft gehandeld (niet altijd) zal de werkgever geen ontslagvergoeding willen betalen.

Wilt u weten of de ontslagvergoeding die u wordt aangeboden voor het ontslag met wederzijds goedvinden wel redelijk is? Ook dit beoordelen wij wanneer wij uw vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) controleren.