Wat is de transitievergoeding en hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is de vergoeding die uw werkgever in de meeste gevallen aan u moet betalen wanneer u wordt ontslagen. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het feit dat u er financieel op achteruit gaat en andezijds om te investeren in bijvoorbeeld bijscholing of ouplacement. U bent overigens geheel vrij in hoe u de vergoeding wilt besteden. Het is niet zo dat u verplicht bent om de vergoeding uit te geven aan bijvoorbeeld bijscholing.

 

De hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van uw loon en de tijd dat u in dienst bent geweest. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

Als u korter dan 10 jaar in dienst bent geweest:

1/6 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u in dienst bent geweest.

Als u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest:

1/6 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden over de eerste 10 jaar dat u in dienst bent geweest.

1/4 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Het bruto maandloon is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, provisie, bonus en winstuitkering. Als u op deze link klikt leest u hoe u het bruto maandloon voor de transitievergoeding moet berekenen.

Let op: de transitievergoeding is maximaal € 76.000,00 bruto of maximaal één jaarsalaris indien dit hoger is dan
€ 76.000,00. 

 

Hogere transitievergoeding voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn

Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en meer dan 10 jaar in dienst zijn geldt er tot 1 januari 2020 een afwijkende regeling en een hogere transitievergoeding. Die transitievergoeding wordt als volgt berekend:

Over de periode voordat de werknemer 50 jaar was:

1/6 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u in dienst bent geweest voor de eerste 10 jaar.

1/4 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u in dient bent geweest voor de jaren dan u langer dan 10 jaar in dienst bent.

Over de periode nadat de werknemer 50 jaar is geworden:

1/2 van uw bruto maandloon per periode van 6 maanden dat u in dienst bent geweest.

Let op: deze afwijkende regeling geldt niet wanneer de werknemer in dienst is bij een werkgever met minder dan 25 werknemers. 

Let op: de transitievergoeding is maximaal € 76.000,00 bruto of maximaal één jaarsalaris indien dit hoger is dan
€ 76.000,00. 

 

Lagere vergoeding bij slechte financiële omstandigheden

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van bedrijfseconomische omstandigheden kan het zijn dat er een lagere transitievergoeding verschuldigd is. Dat is het geval als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
 • het nettoresultaat van de onderneming was in de drie jaren voorafgaande aan het ontslag kleiner dan 0;
 • de waarde van het eigen vermogen van de onderneming was negatief aan het einde van het vorige jaar;
 • de waarde van de vlottende activa was in het vorige jaar kleiner dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogte een jaar.

Wanneer er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan geldt voor de berekening van de transitievergoeding dat de jaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

 

Wanneer hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden?

De transitievergoeding hoeft niet altijd betaald te worden wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt. Gevallen waarin de transitievergoeding niet betaald hoeft te worden zijn:

 • wanneer de arbeidsovereenkomst korter dan 24 maanden heeft geduurd;
 • wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd (tenzij de werknemer heeft opgezegd door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever);
 • wanneer de werknemer is ontslagen omdat hij verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten;
 • wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • wanneer de werkgever failliet is gegaan, wanneer er surseance van betaling is verleend of wanneer de werkgever is toegelaten tot de WSNP;
 • wanneer er in de cao een vergelijkbare voorziening is opgenomen;
 • wanneer de werknemer nog geen 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkte;
 • wanneer de werknemer met wederzijds goedvinden wordt ontslagen (in die gevallen wordt er wel vaak aangesloten bij de transitievergoeding, lees daar meer over door op deze link te klikken).