Kan ik het ontslag met wederzijds goedvinden nog terugdraaien?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden geldt er altijd een bedenktermijn. De bedenktermijn is twee weken maar is langer als de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst staat. Dan is de bedenktermijn namelijk drie weken. Binnen die termijn kunt u het ontslag met wederzijds goedvinden nog terugdraaien. 

De termijn van twee of drie weken begint te lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dat hoeft niet per se de datum te zijn waarop de vaststellingsovereenkomst is ondertekend. Op dit moment zijn er twee verschillende uitspraken gedaan door kantonrechters met betrekking tot de vraag wanneer de bedenktermijn begon te lopen. De ene kantonrechter oordeelde dat de bedenktermijn begon te lopen nadat de vaststellingsovereenkomst was ondertekend. De andere kantonrechter oordeelde dat de bedenktermijn begon te lopen vanaf het moment dat er (per e-mail) overeenstemming was bereikt.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend en heeft u daar spijt van? Wilt u het ontslag met wederzijds goedvinden terugdraaien? Dan moet u binnen de termijn van twee of drie weken die overeenkomst, door middel van een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring, ontbinden. Vanzelfsprekend is het verstandig om die verklaring zelf te overhandigen (waarbij u de werkgever laat tekenen voor ontvangst) of per aangetekende post te versturen.

Staat er in de vaststellingsovereenkomst dat er geen bedenktermijn geldt? Dat mag niet. Een dergelijke bepaling is nietig. In dat geval geldt er dus een bedenktermijn van drie weken.