Is het wel verstandig akkoord te gaan met ontslag met wederzijds goedvinden?

Of het verstandig is om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden verschilt natuurlijk per geval. Als u niet akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden blijft u gewoon in dienst. Uw werkgever kan u ook niet dwingen om akkoord te gaan en de vaststellingsovereenkomst te tekenen. 

Om u te kunnen ontslaan heeft uw werkgever, als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, nog twee andere opties (als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft). Uw werkgever kan dan om een ontslagvergunning vragen bij het UWV of kan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden.

De werkgever zal het UWV om een ontslagvergunning vragen als er bedrijfseconomische redenen zijn voor uw ontslag. Daarbij kunt u denken aan een reorganisatie of een slechte financiële situatie. 

De werkgever zal de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er bijvoorbeeld sprake is van disfunctioneren of als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. 

Om te beoordelen of het wel verstandig is om akkoord te gaan met uw ontslag met wederzijds goedvinden moet eerst bekeken worden wat de reden is van het ontslag. Wanneer uw werkgever vindt dat u disfunctioneert dan is het alleen verstandig om akkoord te gaan met uw ontslag als er inderdaad sprake is van disfunctioneren en de werkgever dit ook kan aantonen. Wanneer u niet akkoord gaat met uw ontslag met wederzijds goedvinden zal de werkgever immers een verzoek kunnen indienen bij de kantonrechter. Indien er vervolgens genoeg bewijs is van het gestelde disfunctioneren is de kans groot dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden. In dat geval bespaart u zichzelf een gerechtelijke procedure en kunt u ook onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval is het dus wel verstandig om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. 

Stel nu dat er, in tegenstelling tot wat uw werkgever beweert, helemaal geen sprake is van disfunctioneren en/of uw werkgever kan dit niet aantonen, dan is het niet verstandig om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. De kans is dan immers groot dat, wanneer uw werkgever een verzoek indient bij de kantonrechter, dit verzoek niet wordt gehonoreerd en de arbeidsovereenkomst dus niet wordt ontbonden. 

Of het verstandig is om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden is dus volledig afhankelijk van de omstandigheden en natuurlijk ook de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) staan. 

Wanneer wij uw vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) controleren zullen wij u ook altijd vragen naar de reden van het ontslag en zullen wij beoordelen of het in uw geval wel verstandig is om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden.