Wat moet er allemaal mee berekend worden in het loon voor de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het bruto maandloon dat wordt gehanteerd voor de berekening van de transitievergoeding is inclusief:

  • vakantiegeld;
  • een vaste eindejaarsuitkering;
  • provisie;
  • vaste looncomponenten;
  • variabele looncomponenten.

 

Vaste eindejaarsuitkering

De vaste eindejaaruitkering wordt meegenomen wanneer u hier binnen 12 maanden aanspraak op zou hebben gehad indien het dienstverband niet zou zijn beëindigd. 

 

Provisie

Ook provisie wordt meegenomen in het bruto maandloon dat wordt gebruikt voor de berekening van de transitievergoeding. Er wordt dan gekeken naar dat deel van het loon dat de 12 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst is uitbetaald en dat bestond uit provisie. Dit wordt gedeeld door 12 en meegenomen in het bruto maandloon.

 

Vaste looncomponenten

Ook vaste looncomponenten worden meegenomen n het bruto maandloon dat wordt gebruikt om de transitievergoeding te berekenen. Er wordt dan bekeken welk bedrag in de afgelopen 12 maanden is uitbetaald en dit wordt gedeeld door 12.

Vaste looncomponenten zijn:

  • Overwerkvergoedingen
  • Ploegentoeslagen

 

Variabele looncomponenten

Bij variabele looncomponenten wordt er gekeken naar het bedrag dat in de afgelopen 3 jaar (36 maanden) is betaald aan variabele looncomponenten. Dit bedrag wordt gedeeld door 36 en de uitkomst hiervan wordt meegenomen in het bruto maandloon.

Variabele looncomponenten zijn:

  • Bonussen;
  • Winstuitkeringen;
  • Eindejaarsuitkeringen (variabele)

 

Wisselende uren

Wanneer u wisselend werkte (dus geen vast aantal uren per maand) wordt er gekeken naar het gemiddelde aantal uren dat u per maand werkte over de afgelopen 12 maanden. Wanneer de arbeidsovereenkomst korter dan 12 maanden heeft geduurd wordt er gekeken naar het gemiddelde aantal uren gedurende die kortere periode. Dit gemiddelde aantal uren wordt vermenigvuldigd met het bruto uurloon en zo wordt uw bruto maandloon vastgesteld.

 

Hoe u de transitievergoeding berekent leest u hier