Geldt mijn concurrentiebeding nog na een ontslag met wederzijds goedvinden?

Ja, als u een concurrentiebeding heeft dan blijft dat beding, als u daar geen afspraken over maakt, gewoon gelden nadat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Het is dus verstandig om in het kader van een beëindiging met wederzijds goedvinden ook afspraken te maken over uw concurrentiebeding. In de meeste gevallen is een werkgever wel bereid om het concurrentiebeding te laten vervallen of om het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding.